Monday, November 15, 2010

LIST OF NEW RECRUITED PA AT KACHCHH DIVISION

CONGRATULATIONS TO NEW RECRUITEIS
SL NO NAME ROLL NO
1 ABDA BHARAT SINH 21
2 SABAD BALDEV V 24
3 GANATRA MITESH M 39
4 PRAJAPATI BHARAT K 122
5 RAJASARA RAVAT 125
6 VYAS HEMAL 56
7 VAGELA SANDEEP 17
8 VAMJA POOJA A 30
9 YADAV BHAVESH D 55
10 PRAJAPATI AMRUT S 6
11 PADHIYAR BHAVNA 88
12 SURE ASHA R 93
13 ZANKARA UNUS 132
14 POBARU JALPA H 175
15 BHURIYA NANDAN R 159
16 PATEL HITESH B 158
17 KODYAR BHAVISHA P 166